Blackjack atskleidžia tiesą

Būkime geri sau. Jeigu kas kažkada su mumis būtų šnekėjęs taip, kaip mes kalbame su savimi, greičiausiai seniai būtume juos palikę. Blackjack mus moko nepasiduoti bet kuriais gyvenimo klausimais ir įsiklausyti į save. Visiškai nesvarbu su kokia situacija jau yra susidurta.

Minčių gilumas

Galvokime apie save tik kuo geriausiai. Maitinkimės sveikai. Sportuokime tai, ką mėgstate. Medituokime. Parašykime straipsnį žurnalui. Žiūrėkime į save atlaidžiau. Kai padarome klaidą, netrukus sau atleiskime. Išmokime apsiginti. Niekada nesitaikstykime su skriauda bei užgauliojimu. Pinigus leiskime tik protingai. Turtingiausias ne tas, kurio malonumas kainuoja mažiausiai. Naudokime mažiau, taupykime daugiau bei vertinkime viską, ką užgyvenome. Susikurkime savo biudžetą ar jo apsauginius mechanizmus. Blackjack taip geba padėti ir šiuo klausimu, kad ir kaip tai keistai skambėtų.

Blackjack moko naujovių

Pirkime tik tuos daiktus, ko mums prireiks. Daiktai nereiškia laimės. Jei naudosime tiek, kiek realiai  reikia, resursų pakaks visiems. Žinoma, retsykiais kažką įsigykime, tarkim Blackjack, tik savo malonumams tenkinti. Išeikime iš komforto erdvės. Kas tuomet liktų iš mūsų gyvenimų, jei prarastume drąsą kažką išbandyti?

Išbandykite ir Blackjack, jei to prieš tai niekada dar neteko daryti. Tai nudžiugins mūsų širdys. Ragaukime naujus patiekalus. Išmokime užsienio kalbą. Susipažinkime su naujomis asmenybėmis. Perskaitykime klasikinių veikalų. Paprašykime pagalbos, jog mus pamokytų žmonės, kuriais žavimės.

Tikroji pagalba

Jeigu kad dieną išbandysime ką nors nepatirto, pagalvokime, kiek būsime pasiekę ar pasitobulėję metų bėgyje. Kada išbandome – augame. Pasauliui reikės mūsų dovanų ar talento. Neabejokime.

Nepriimkime dalykų asmeniškai. Kažkas negali mūsų priversti jaustis menkesniems, kaip ir Blackjack, be mūsų pačių leidimo. Dažnokai nuo bet kurios priklausomybės besigydantieji turi atrasti asmenį, kuriam turėtų būti atsakingi. Žmonės negeba nusikratyti priklausomybių turbūt todėl, nes mano, kad gali viską pasidaryti vieni. Dažniausiai paplitęs klausimas: „Verta daryti, kai asmuo, kurio bus prašoma padėti, atsisakys?“ Atsakymas elementarus: pasaulyje yra keli milijardai žmonių, o tai reiškia, kad tiesiog paprašykime padėti kažko kito. Jei kažkas atsisako padėti, tuomet dažniausiai nėra lemta mūsų elgesio. Žmonės užimti, keisti ar sutrikę.

Kada ne viskas nutinka pagal planą, išlikime ramūs, mastykime tik blaiviai, susitaikykime su situacija ir judėkime pirmyn. Nelyginkime ir nesiskųskime. Galime skųstis, jog rožės turi dyglių, bet galine pasidžiaugti, jog dygliai džiaugiasi rožėmis. Žmonės lyginami su kitais ar draugais, tad skundžiasi dėl bet kurios situacijos. Jei anksčiau išmokstama, kad gyvenimas neteisus, tuo laimingesni gebame tapti.